Laatste nieuws


Betalingskorting bij voorlopige aanslag IB en VPB 2017
donderdag 2 februari 2017

Gebruik maken van de betalingskorting op belastingaanslagen kan geld opleveren.


Vooraf Ingevulde Aangifte Inkomstenbelasting (VIA)
vrijdag 20 januari 2017

Vanaf 2016 aangifte met data uit de VIA


DBA uitgesteld tot 1-1-2018
maandag 21 november 2016

Onzekerheden rondom DBA een jaar vooruitgeschoven.


App Kopie ID
maandag 7 november 2016

Pas op voor identiteitsfraude! Gebruik de Kopie ID app.


Tegemoetkoming Lage Lonen vanaf 2017
woensdag 2 november 2016

Nieuwe Subsidie vanaf 2017. Mis 'm niet!


Prinsjesdag 2016 - Belastingplan 2017
vrijdag 23 september 2016

De plannen van het kabinet voor 2017


Pensioen in eigen beheer gaat stoppen
donderdag 7 juli 2016

Vanaf 2017 mogelijkheid tot het afkopen van pensioen in eigen beheer.


Autobrief II, autobelastingen 2017-2020
maandag 8 februari 2016

De plannen voor de komende jaren krijgen vorm.


Vaarwel Blauwe Envelop, Welkom Digitale Berichtenbox
woensdag 2 december 2015

Heeft u nog geen DigID. Dit wordt het moment om hem aan te vragen.


Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen
maandag 30 november 2015

Benieuwd of u kunt besparen op de loonkosten?


Tegemoetkoming Lage Lonen vanaf 2017

woensdag 2 november 2016

Op Prinsjesdag is het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein (WTL) gepresenteerd. Dit omdat de huidige premiekortingen die het voor werkgevers aantrekkelijk maken om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt (bijv. ouderen, arbeidsbeperking) in dienst te nemen, niet in alle gevallen toereikend blijkt te zijn. Er komt een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen (2018).

Maar het wetsvoorstel bevat per 1 januari 2017 ook de introductie van het zogenoemde lage-inkomensvoordeel (LIV).  

Lage-inkomensvoordeel (LIV):

-          Een tegemoetkoming voor werkgevers, waarmee de loonkosten van werknemers met een salaris rond het minimumloon lager worden. Werkgever kan maximaal € 2.000 per jaar per werknemer als vergoeding ontvangen.

Voorwaarden:

-          Werknemer dient minimaal 1248 uur per jaar bij werkgever te werken.
-          Werknemer dient een loon te verdienen tussen de 100% en 120% van het minimumloon (van een 23-jarige, gem. uurloon tussen € 9,89 en € 11,87).
-          Werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Op basis van de gegevens van het UWV keert de Belastingdienst de vergoeding over 2017 in 2018 automatisch uit aan de werkgever. Er hoeft dus geen aanvraag voor te worden ingediend. De vergoeding wordt op basis van het aantal gewerkte uren per jaar naar rato berekend.

Wilt u weten of u recht kunt hebben op het LIV en wat de hoogte en duur ervan is? Het ministerie van SZW heeft een online tool gepubliceerd voor een berekening; naar de regelhulp

Let op, de ingangsdatum van dit wetsvoorstel is nog niet definitief. Inwerkingtreding is nog afhankelijk van goedkeuring door de 1e en 2e Kamer. Voor eventuele vragen of verdere informatie omtrent bovenstaande kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Horizontaal toezicht |  Papierloos boekhouden |  Nieuws |  Vrijblijvende kennismaking
Aanmelden nieuwsbrief:
 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs
Bachstraat 4a | 2324 GL Leiden | info@wentadvies.nl | De voorwaarden van de NOAB zijn van toepassing op onze leveringen