Horizontaal toezicht

Went administratie en belastingadvies neemt  sinds augustus 2012 deel aan het Convenant Horizontaal Toezicht, dat gesloten is tussen ons kantoor enerzijds en de belastingdienst anderzijds.
Onze interne organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen die hiervoor door de belastingdienst worden gesteld. Op grond hiervan is deelname aan Horizontaal Toezicht mogelijk. Het Horizontaal Toezicht houdt kort in, dat de Belastingdienst erkent dat het kwaliteitssysteem van ons kantoor zodanig sterk is, dat alle belastingaangiften die vanuit ons kantoor worden ingediend, zonder vragen direct kunnen worden afgewikkeld.

Horizontaal toezicht is namelijk gebaseerd op wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst, de belastingplichtige en ons kantoor. Dit betekent dat eventuele twistpunten vooraf worden afgestemd met de Belastingdienst, in plaats van controles achteraf. Transparantie dus.

Samenwerken staat dus centraal: ieder vanuit zijn eigen rol, maar wel gericht op een goede uitvoering van de belastingwetten op een efficiënte manier en op een manier waarbij de belastingplichtige weet wat hij aan toe. Een doel van Horizontaal Toezicht is om het proces van transitie naar aangifte en aanslag beter in de greep te hebben. U zult sneller duidelijkheid krijgen over uw aanslag. Er wordt gewerkt vanuit vertrouwen, er wordt gezorgd voor een goede dienstverlening, geen bemoeienis waar dat niet nodig is en een adequate handhaving waar dat wel nodig is.

Als belastingplichtige kunt u er bij ons kantoor voor kiezen om wel of niet deel te nemen aan het Horizontaal Toezicht. Horizontaal Toezicht is geen verplichting. Onze werkwijze is voor iedere klant gelijk en voor elke aangifte hanteren wij dezelfde kwaliteitseisen en fiscale wetgeving. Deelname aan het Horizontaal Toezicht is daarom op ons kantoor kosteloos. Het Horizontaal Toezicht biedt u wel voordelen. Hieronder hebben wij ze voor u op een rijtje gezet.

Voordelen:
- Geen reguliere belastingcontroles meer achteraf
- Geen vragenbrieven meer of verzoeken om extra informatie
- Directe afwikkeling van de aangiften
- Belastingteruggaven worden dus ook direct uitbetaald
- Vooroverleg en afstemming met de Belastingdienst over fiscale zaken indien nodig
- Eén aanspreekpunt bij de Belastingdienst
- Deelname is geheel kosteloos

Wilt u meer informatie over hoe het Horizontaal Toezicht in zijn werk gaat?
Belt u dan met ons kantoor op 071-5314686, stuur ons een verzoek om informatie, of gewoon een mailtje naar info@wentadvies.nl.

Horizontaal toezicht |  Papierloos boekhouden |  Nieuws |  Vrijblijvende kennismaking
Aanmelden nieuwsbrief:
 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs
Bachstraat 4a | 2324 GL Leiden | info@wentadvies.nl | De voorwaarden van de NOAB zijn van toepassing op onze leveringen