KIA en MIA

Vanaf 2014 is de kleinschaligheidsinvesteringaftek (KIA) niet meer van toepassing op (zeer zuinige) personenauto’s, tenzij het personenauto’s voor beroepsvervoer (taxi’s) zijn. Bij de aanschaf van een bestelauto is de KIA nog wel van toepassing. De KIA in 2014 is volgens onderstaande tabel.

InvesteringKleinschaligheidsinvesteringaftrek
niet meer dan € 2.3000%
€ 2.301 t/m € 55.24828%
€ 55.249 t/m € 102.311€ 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931

€ 15.470 verminderd met 7,56% van het investeringsbedrag boven de € 102.311

meer dan € 306.9310%

Als u vanaf 2014 investeert in personenauto’s kunt u nog wel milieuinvesteringsaftrek (MIA) krijgen over (semi-)elektrische auto’s. MIA is een stimuleringsregeling voor de marktintroductie en marktverbreding van nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Er zijn 3 categorieën, zie onderstaande tabel.

CategorieCo2Aftrek %Bedrag
10 gr/km36%Max € 50.000
21-30 gr/km27%Max. € 35.000
331-50 gr/km13,5%Max € 12.500

Bij de aanschaf van een volledig elektrische personen- en bestelauto komt een bedrag ten hoogste van € 50.000 in aanmerking voor 36% aftrek (categorie 1).

Een plug-in hybride met een Co2 uitstoot van 1 – 30 gram per kilometer komt voor een bedrag van maximaal € 35.000 voor 27% aftrek in aanmerking (categorie 2).

Plug-in hybrides met een Co2 uitstoot van 31 – 50 gram per kilometer komen in aanmerking voor 13,5 % aftrek met een maximaal bedrag van € 12.500 (categorie 3).

De MIA kan digitaal worden aangevraagd binnen 3 maanden na het aangaan van de verplichting via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (Rvo). Hiervoor is eHerkenning vereist.

Voor meer informatie kunt u de brochure downloaden.

Horizontaal toezicht |  Papierloos boekhouden |  Nieuws |  Vrijblijvende kennismaking
Aanmelden nieuwsbrief:
 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs
Bachstraat 4a | 2324 GL Leiden | info@wentadvies.nl | De voorwaarden van de NOAB zijn van toepassing op onze leveringen