Bijtelling

Rijdt u een auto van de zaak, of rijdt u als ondernemer een auto van uw onderneming? Dan heeft u te maken met de befaamde bijtelling auto. Dit is een fictief bedrag dat bij uw inkomen wordt geteld en waarover loon- of inkomstenbelasting moet worden betaald. Klik hier voor de uitzonderingen om deze bijtelling te voorkomen. De hoogte van de bijtelling is vindbaar in de onderstaande tabel.
VerwachtVerwachtVerwachtVerwacht
Categorie

1-1-2012
(gr.co2/km)

1-7-2012
(gr.co2/km)

2013
(gr.co2/km)

2014
(gr.co2/km)

2015 
(gr.co2/km)

2016  
(gr.co2/km)

2017    
(gr.co2/km)

2018   
(gr.co2/km)

2019  
(gr.co2/km)

2020   
(gr.co2/km)


Dieselauto
 
0%≤ 50≤ 50 ≤ 50---
4%---0000 *0 * 
7%---1 t/m 501 t/m 50-
14%51 t/m 9551 t/m 9151 t/m 8851 t/m 8551 t/m 82-
15%-----1 t/m 50
20%96 t/m 11692 t/m 11489 t/m 12486 t/m 11183 t/m 110-
21%-----51 tm 106
22%

≥ 1≥ 1≥ 1≥ 1
25%≥ 117≥ 115≥ 125≥ 112≥ 111≥ 107
35%, auto > 15 jaar  Tabel
 


Niet-dieselauto


0%≤ 50≤ 50≤ 50---
4%---0000 *0 * 
7%---1 t/m 501 t/m 50-
14%51 t/m 11051 t/m 10251 t/m 9551 t/m 8851 t/m 82-
15%-----1 t/m 50
20%111 t/m 140103 t/m 13296 t/m 12489 t/m 11783 t/m 110-
21%-----51 t/m 106
22% 

≥ 1≥ 1≥ 1≥ 1
25%≥ 141≥ 133≥ 125≥ 117≥ 111≥ 107
35%, auto > 15 jaarTabel

* Bijtellingspercentage van 4% geldt voor 0-emissie auto's tot een catalogusprijs van € 50.000. Over het deel van de catalogusprijs boven € 50.000 zal 22% worden bijgeteld. De aftopping van de catalogusprijs geldt niet voor elektrische auto's met een waterstof cel.

Hoe lang geldt het percentage van de bijtelling?

Valt u in een verlaagd bijtellingspercentage (4%, 7%, 14% of 20%)? Dat percentage geldt voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin voor het eerst een kenteken is afgegeven.  

Direct na afloop van de periode van 60 maanden wordt het percentage opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden. Het nieuwe percentage geldt dan weer voor 60 maanden.

Was de auto voor 1 juli 2012 al in gebruik en is deze na 1 juli 2012 van eigenaar én van berijder gewisseld, dan geldt het "oude" bijtellingspercentage nog gedurende maximaal 60 maanden, te rekenen vanaf 1 juli 2012. Tot uiterlijk 30 juni 2017 dus. 
Wisselt de auto niet van gebruiker dan blijft de verlaagde bijtelling gelden totdat de auto wordt verkocht.
Dit is wel anders als het een elektrische auto of plugin-hybride auto betreft (<50 gr co2/km). Als die gekocht is voor 1 januari 2012 is, dan geldt de verlaagde bijtelling tot 31 december 2016. Voor alle later aangeschafte auto's is de reguliere periode van 60 maanden van toepassing.  

Hoe bepaal ik de bijtelling bij aankoop van een tweedehands auto?

Bij de aanschaf van een tweedehands auto gelden nog steeds de regels zoals hierboven vermeld. Het percentage van de bijtelling is voor 60 maanden verbonden met het kenteken van de auto, vanaf de datum van afgifte van het kenteken. Dus vanaf de eerste ingebruikname. Voorbeeld: u koopt op 1-5-2014 een tweedehands auto van  2 jaar en 3 maanden oud, met een co2-uitstoot van 90 gram per km. In de tabel kunt u opzoeken dat de auto destijds in de 14% categorie viel. Deze 14% duurt tot 1-7-2017. U kunt dus als koper nog tot 1-2-2017 profiteren van de verlaagde bijtelling van 14%. Vanaf 1-7-2017 gaat het percentage gelden wat op dat moment voor de uitstoot van 90 gram per km van toepassing is. Dat nieuwe percentage gaat dan weer voor 60 maanden gelden.

Wat gebeurt er als een andere werknemer met de auto gaat rijden?

Per werknemer wordt bepaald of er sprake is van privé gebruik van de auto op basis van het hele kalenderjaar.

Bijvoorbeeld, werknemer 1 rijdt zeven maanden van het jaar met de auto van de werkgever. Over deze periode heeft de werknemer 350 kilometer privé gereden, op jaarbasis betekend dit dat er 600 kilometer privé gereden is. Over de maanden januari t/m juli zal er bijtelling plaatsvinden.

Werknemer 2 rijdt de resterende vijf maanden van het jaar 200 kilometer privé, op jaarbasis is dit 480 kilometer. Er zal over de maanden augustus t/m december geen bijtelling plaatsvinden, omdat er jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden.

Wat gebeurt er met de bijtelling als er een auto total-loss wordt gereden of wordt gestolen (en er een nieuwe auto wordt geleverd)?

Indien uw auto (van de werkgever) total-loss is verklaard of wordt gestolen vind er vanaf dat moment geen bijtelling meer plaats. De auto is immers niet meer beschikbaar voor (privé) gebruik. Krijgt u een nieuwe auto (van de werkgever) ter beschikking dan wordt het percentage opnieuw bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat hetzelfde model auto voorheen nog in de categorie van 20% viel, maar nu in de categorie van 25%.

Waarover wordt het percentage berekend?

De bijtelling wordt berekend over de catalogusprijs van de auto of bestelbus. Deze catalogusprijs is de nieuwprijs van de auto, inclusief BPM en inclusief BTW. Bij grijs-kenteken auto's, die veelal zijn vrijgesteld van BPM zit er dus een groot verschil tussen de aanschafprijs van een auto exclusief BTW en de grondslag voor de bijtelling.
Voor auto's van 15 jaar en ouder geldt een afwijkende bijtelling. De grondslag voor de bijtelling is in deze gevallen de waarde in het economisch verkeer. De verlaagde bijtelling wordt gerekend vanaf de datum dat de auto 15 jaar oud is. Tot die datum wordt de bijtelling berekend over de oorspronkelijke cataloguswaarde.

Horizontaal toezicht |  Papierloos boekhouden |  Nieuws |  Vrijblijvende kennismaking
Aanmelden nieuwsbrief:
 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs
Bachstraat 4a | 2324 GL Leiden | info@wentadvies.nl | De voorwaarden van de NOAB zijn van toepassing op onze leveringen