Intracommunautaire leveringen (I.C.L.)

Moeilijke woorden waarvan u wellicht nog nooit heeft gehoord. Even kort, intracommunautaire leveringen en diensten, zijn leveringen en diensten naar ondernemers in andere EU-landen vanuit Nederland. Als u levert of diensten verricht binnen de EU, dan moet u naast de aangifte omzetbelasting ook een opgave doen van de intracommunautaire prestaties.  Dit heet kortweg een opgave ICP. 

Wanneer u goederen verkoopt aan een particulier in de EU, dan brengt u in de meeste gevallen de btw in rekening die geldt in Nederland. Maar wanneer u het verkoopt aan een ondernemer (die dus in eigen land een btw-aangifte doet) dient er  een 0% tarief te worden toegepast op uw factuur. De ondernemer in het buitenland berekent en betaald in zijn eigen EU-land de btw. Dit is een intracommunautaire levering. Deze levering geeft u sowieso op in uw aangifte omzetbelasting. Daarnaast dient er een aparte opgaaf van te worden ingediend bij de Belastingdienst, de ICP opgaaf. Deze opgave dient per kwartaal te worden gedaan in het tijdvak waarin er geleverd is. In deze opgave neemt u de waarde van de prestatie over uit de aangifte omzetbelasting en wordt er verder vermeld aan welk land er is geleverd en de adresgegevens van de afnemer. Daarnaast is ook het btw-nummer van deze buitenlandse EU-afnemer van belang. Als bij controle van uw administratie blijkt dat uw klant geen ondernemer was, verstuurt de Belastingdienst naheffingsaanslagen. Dit kan worden voorkomen door de btw-nummers van tevoren te verifiëren bij de Belastingdienst. Tevens dient u ook altijd aan te kunnen tonen dat de goederen aan afnemers zijn geleverd, bijvoorbeeld met vrachtbrieven. Het moet aantoonbaar zijn dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlagen.

Went Administratie kan voor u de ICP opgaven indienen, de btw-nummers voor u controleren en u verder informeren over het leveren van goederen en diensten naar andere EU-landen en de daar bijbehorende ICP opgave. Daarnaast zullen wij samen met u beoordelen of u ook aan de administratieve verplichten voldoet.

Horizontaal toezicht |  Papierloos boekhouden |  Nieuws |  Vrijblijvende kennismaking
Aanmelden nieuwsbrief:
 
Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs
Bachstraat 4a | 2324 GL Leiden | info@wentadvies.nl | De voorwaarden van de NOAB zijn van toepassing op onze leveringen